time 
设为首页】【收藏本站
当前位置: 主页 > 程序设计 > C\C++\VC > C语言 > C语言获取磁盘容量代码

C语言获取磁盘容量代码

时间:2009-09-20 23:31 点击:722次 字体:[ ]
 
/*取得驱动器盘符*/
DWORD dwDrive;
INT nDrive;

char dName[4] ;
CString Driver;
long GB = 1024*1024*1024; //表示级别:GB

/*取得驱动器大小*/
ULARGE_INTEGER Free ;
ULARGE_INTEGER Total ;
ULARGE_INTEGER TotalFree ;

dwDrive = GetLogicalDrives();

for ( nDrive = 0 ; nDrive < 26 ; nDrive++ ){
if ( dwDrive & (1 << nDrive) ){
sprintf(dName,"%c:\\",(nDrive + 'A'));
Driver = CString(dName);

if(GetDiskFreeSpaceEx((LPCWSTR)Driver,&Free,&Total,&TotalFree)){
printf("%s:\\ 剩余:%3I64u GB    容量:%I64u GB \n",Driver,Free.QuadPart/GB,Total.QuadPart/GB);
}
}
}本文地址 : http://www.fengfly.com/plus/view-77305-1.html
标签: C语言 实例编程 磁盘容量
------分隔线----------------------------
最新评论 查看所有评论
发表评论 查看所有评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:
本栏分类